Splošni pogoji

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja da bo informacije o storitvah Lux Dentala prejemal od podjetja Lux Dental d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s pošiljanjem e-pošte na info@luxdental.si ali s klicem na telefonsko številko 051 870 500. Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja Lux Dental d.o.o.

Osnovni namen, ki ga zasleduje Lux Dental d.o.o., je ponudba zobozdravstvenih storitev.
Lux Dental d.o.o. kot izvajalec in ponudnik storitev, izvaja storitve skladno s temi Splošnimi pogoji.
Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Ponudnika Lux Dental ter povpraševalcev storitev ponudnika Lux Dental. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Lux Dental.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:
Ponudnik storitev je Lux Dental d. o. o., Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško, telefon 051 870 500, e-pošta: info@luxdental.si, davčna številka SI45046328 matična številka 7178808000.

Povpraševalec: fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani luxdental.si pridobi pravico koristiti storitve Lux Dental na način, da povprašuje po različnih storitvah.

Spremembe splošnih pogojev
Ponudnik storitev Lux Dental si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Lux Dental obveščen z objavo na spletnih straneh ponudnika Lux Dental. V kolikor se Povpraševalec ne strinjam s spremenjenimi Splošnimi pogoji, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.


Opis Lux Dental
Storitve Lux Dental so na voljo Povpraševalcu. Le ta brezplačno posreduje svoje povpraševanje za storitev Izvajalcu preko internetnega obrazca na spletni strani luxdental.si, ki povpraševalcu posreduje ponudbo za iskano storitev.


Povpraševanja
Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani Ponudnika.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od LuxDental d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s pošiljanjem e-pošte na info@luxdental.si ali s klicem na telefonsko številko 051 870 500.

Ponudnik v najkrajšem možnem času posreduje ponudbo Povpraševalcu preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Izvajalcem in Povpraševalcem.

V času veljavnosti Izvajalčeve ponudbe jo Povpraševalec sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec prejeto ponudbo sprejme, je za Izvajalca zavezujoča.


Ponudbe
Ponudnik Lux Dental bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Ponudnik Lux Dental ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Ponudnika za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


Obračun storitev
Storitve Izvajalca se zaračunajo skladno s cenikom oz. ponudbo Ponudnika. Uporabnik storitev Ponudnika plača na podlagi računa skladno z zakonom.


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik Lux Dental skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva);
 • kontaktni podatki (e-poštni naslov, telefonska številka, naročanje- ura, datum);
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani Ponudnika (IP naslov, datum in ura, vsebina zahtevka, stanje dostopa, količina prenesenih podatkov, podatke o vašem brskalniku);
 • podatke o povpraševanjih in izdanih računih Povpraševalca (datum, rezervirani termini, cena storitev, skupni znesek storitve, način plačila, števika in datum izdaje računa).

Ponudnik Lux Dental bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Lux Dental. Ponudbnik Lux Dental mora Povpraševalcu Lux Dental na njegovo zahtevo:

 • potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Kot uporabnik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamena opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalcilahko osebne podatke obdelujejo zgolj in samo v okviru ponudnikovih  navodil, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v teh Splošnih pogojih.

Ponudnik sodeluje s pogodbenimi obdelovalci:

 • računovodski servis;
 • odvetniške pisarne;
 • izvajalci storitev;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • ponudniki plačilnih sistemov;
 • ponudniki za spletno oglaševanje.


Ponudnik Lux Dental ne bo posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Kontaktni podatki
Upravljavec osebnih podatkov je:
Lux Dental, d. o. o., Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško,
telefon 051 870 500, e-pošta: info@luxdental.si,
davčna številka SI45046328, matična številka 7178808000.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:
Anja Hribar, mag.posl.ved.
dpo@luxdental.si

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni ter obdelovalci, ki izvajajo naloge v sklopu zagotavljanja delovanja spletnih strani.